Zamki wpuszczane

Podstawowym okuciem każdych drzwi jest zamek wpuszczany. Zamki produkowane są w różnych grupach wymiarowych w wersji na wkładkę bębenkową, zastawkowowe oraz bezkluczowe (łazienkowe). W ofercie LOB znajdują się zamki uniwersalne, w których możliwa jest szybka zmiana kierunku działania zamka z prawego na lewy i odwrotnie bez konieczności demontażu skrzynki zamka. Zmiana działania następuje poprzez cofnięcie zapadki i jej obrót o 180 stopni.