Ogólne warunki sprzedaży

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOB S.A.

Wszelkie informacje tu zawarte mają charakter orientacyjny, szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Biurze Obsługi Klienta LOB S.A. Wszystkie załączniki do pobrania na stronie internetowej www.lob.pl.

1.1 WARUNKI OGÓLNE LOB S.A.

LOB S.A. Leszno sprzedaje oferowane produkty klientom branżowym i zastrzega sobie prawo wglądu do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru handlowego, dokument nadania REGON-u i NIP-u. Dokonując pierwszych zakupów, prosimy o dostarczenie w/w dokumentów. Klienci indywidualni mogą się zaopatrywać w naszych hurtowniach firmowych lub u naszych dystrybutorów w całym kraju.

1.2 PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA

Każdy artykuł posiada swój indeks handlowy i kod literowy, którego należy użyć zamawiając produkt (patrz cennik lub formularz zamówienia). Indeks zawiera kod wykończenia i wymiar oraz pozostałe informacje pozwalające zidentyfikować produkt.

1.3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja następuje w uzgodnionym terminie. Opóźnienie w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje naszej firmy do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań.

1.4 CENY I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny udostępnione są w aktualnie obowiązującym cenniku. Możliwe formy płatności to:

  • przedpłata,
  • za pobraniem.

Rabaty i formy płatności wynikają z umów handlowych lub ustaleń z działem handlowym LOB S.A.

1.5 WARUNKI DOSTAWY

Proponujemy następujące warunki dostawy:

  • odbiór własny,
  • firma kurierska.

Koszty transportu w przypadku zamówień na kwotę równą lub wyższą niż 2500zł netto, pokrywa LOB S.A. W przypadku zamówień na kwotę niższą niż 2500zł netto, koszty transportu pokrywa Kupujący.

1.6 ZAMÓWIENIA SPECJALNE

Możliwe jest zamawianie produktów nie będących w stałej sprzedaży, pouprzednim uzgodnieniu warunków. Wyroby w układzie jednakowego klucza wykonujemy w terminie 7 dni z dodatkową opłatą. Wyroby z poza oferty podstawowej wykonujemy w terminie 14 dni.

1.7 GWARANCJA JAKOŚCI

Producent udziela gwarancji na prawidłowe działanie oferowanych produktów na okres wynikający z umowy sprzedaży. Warunkiem utrzymania gwarancji jest zastosowanie produktu poprzez jego zamontowanie i eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem i ewentualną dodatkową instrukcją zamontowania i eksploatacji. Gwarancja oraz rękojmia na produkty LOB S.A. wynosi 24 miesiące. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą i służymy wszelkimi dodatkowymi informacjami.

2. OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, MONTAŻU, KONSERWACJI ORAZ TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA.

2.1 Przed zamontowaniem wyrobów budowlanych (zamki drzwiowe, tarcze drzwiowe, zamykacze) użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją montażu. Producent odpowiada za poprawne działanie wyrobu tylko wtedy, kiedy są one używane zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji montażu oraz jego przeznaczeniem. Montaż, regulacja i konserwacja zamykaczy, zamków atestowanych mogą być dokonane tylko przez wykwalifikowane osoby.

2.2 Podczas montażu wkładki bębenkowej należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór długości wkładki do grubości skrzydła drzwiowego oraz grubości tarcz drzwiowych (szyldów). Korpus wkładki bębenkowej nie powinien wystawać więcej niż 3 mm od powierzchni zewnętrznej szyldu. Poniżej piktogram, który w sposób graficzny przedstawia tą ważną uwagę.

2.3 Przy wyborze zamka, wkładki bębenkowej, kłódki, zamykacza pomoże nam klasyfikacja w postaci tabelki z pokazanym systemem kodowym, który określa takie parametry, jak: klasę użytkowania, trwałość, masę drzwi, odporność ogniową, bezpieczeństwo, klasę zabezpieczenia, odporność na atak itd. W zależności od wyrobu i normy jako dokumentu odniesienia klasyfikacja jest mniej lub bardziej rozbudowana. Pełną informacją dotyczącą klasyfikacji można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta LOB S.A.

2.4 Niezawodność działania okuć budowlanych zależy w dużym stopniu od regularnej konserwacji poprzez coroczne smarowanie części ruchomych. W przypadku wyrobów narażonych na działanie czynników atmosferycznych (słońca, wilgoci, mrozu) taką konserwację należy wykonać częściej. Do konserwacji należy używać środka smarującego, który jest dostępny w sieci sprzedaży LOB S.A.

2.5 Do certyfikowanych (atestowanych) wyrobów dołączona jest karta identyfikacyjna klucza, która upoważnia jej posiadacza do docięcia kopii klucza tylko w sieciach autoryzowanych punktów docinania kluczy LOB S.A. Stosowanie kluczy dorabianych (kopiowanych), poza siecią autoryzowanych serwisów LOB S.A. może spowodować niewłaściwe działanie wyrobu i utratę gwarancji. Adresy serwisów kluczowych znajdziecie Państwo na stronie www.lob.pl.

2.6 Okucia powinny być przewożone czystymi, suchymi i krytymi środkami transportu, uniemożliwiającymi zamoknięcie ładunku. Rzucanie opakowań z wyrobami w czasie załadunku i wyładunku jest niedopuszczalne. Ładunek na palecie oraz palety należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem.

2.7 Okucia powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych oraz suchych, najlepiej ogrzewanych o wilgotności względnej do 70 %. Ponadto w pomieszczeniach magazynowych, w których są składowane opakowane okucia nie powinno być równocześnie takich substancji, jak: kwasy, ługi, sole, itp.