O nas

LOB S.A. stawia na nowoczesność, wysoki standard oferowanych usług, najwyższą jakość i niezawodność oferowanych produktów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości narzędzi i materiałów. LOB S.A. działa również w oparciu o nowoczesne narzędzia pracy m.in. zintegrowany system zarządzania firmą, który pozwala na dokonywanie analiz z każdego zakresu funkcjonowania firmy. Działania te pozwalają na większą elastyczność i zdolność realizacji zleceń. O atrakcyjności LOB S.A., obok jakości i kompleksowości oferty decyduje również jej dostępność.

Sprawnie funkcjonuąca sieć dystrybucji pozwala na szybkie realizowanie zamówień, w tym również zamówień specjalnych. W tej dziedzinie LOB S.A. można zaliczyć do lidera rynku posiadającego najszerszą tego rodzaju ofertę wśród producentów okuć budowlanych. Wszystkie wyroby LOB S.A. są projektowane i wdrażane przy udziale specjalistów z Działu Rozwoju z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Klientów i wymogów stawianych współczesnym zabezpieczeniom. Dzięki komputerowym systemom wspomagania prac projektowo - inżynierskich możliwe jest znaczne skrócenie procesu przygotowania nowych produktów. Nowoczesna technologia wytwarzania, specjalistyczne maszyny i urządzenia gwarantują wysoką jakość i zachowanie wysokich standardów ochrony środowiska. Efektem podjętych działań w firmie w zakresie ochrony środowiska było przyznanie w 1997 roku prawa posługiwania się tytułem Przedsiębiorstwa Czystej Produkcji.

Celem LOB S.A. jest pozycja lidera na rynku zabezpieczeń w Polsce wśród dostawców zamków i okuć do producentów stolarki okienno - drzwiowej oraz w sieciach marketów budowlanych. Osięgnięcie wiodącej pozycji w branży okuć budowlanych jest rezultatem właściwego doboru dostawców, prężnej logistyki i szerokiej sieci sprzedaży, jak również korzystania z doświadczonej kadry współpracowników.