Oferty praktyk

LOB S.A. z siedzibą w Lesznie, ul. Magazynowa 4 jest czołowym producentem okuć budowlanych, zamków wierzchnich, zamków wpuszczanych, wkładek bębenkowych, kłódek bębenkowych oraz systemów Master Key, oferującym szeroko rozbudowaną sieć sprzedaży i usług serwisowych.

Dla osób pragnących zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, pogłębić wiedzę, skonfrontować teorię 

z praktyką umożliwiamy odbycie praktyk w naszej firmie.

PRAKTYKANT

Obowiązki:

 • zapoznanie się z pracą pracowników firmy,
 • bieżąca pomoc pracownikom różnych działów firmy,
 • tworzenie i administrowanie dokumentacją, archiwizacja,
 • prowadzenie akt, ewidencji, zestawień,
 • wsparcie w zakresie codziennej działalności działu,

Wymagania:

 • studenci, absolwenci kierunków  związanych z produkcyjną specyfiką firmy,
 • jak również: administracja, kadry–płace, księgowość, logistyka lub pokrewnych,
 • odpowiedzialność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zleconych zadań,
 • pomysłowość, gotowość poszukiwania nowych rozwiązań,
 • umiejętność prezentowania własnych propozycji i wniosków,
 • entuzjazm i zaangażowanie w powierzone zadania.

Oferujemy:

 • pracę w dogodnych godzinach i dniach dostosowanych do wspólnych możliwości 
  i potrzeb,
 • możliwość rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności w dużej firmie produkcyjnej,
 • zaświadczenie i referencje z odbytej praktyki  - możliwość odbycia praktyki obowiązkowej 
  w programie kształcenia

Do współpracy zapraszamy również osoby chcące studiować się na kierunkach z możliwością kształcenia dualnego.

Przyjęcie na praktyki uwarunkowane jest ilością wolnych miejsc.

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego pod linkiem 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli o ochronie danych osobowych.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę LOB S.A. z siedzibą w Lesznie w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1)§1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”)”

Oraz w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę LOB S.A. z siedzibą w Lesznie 
w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)”

Klauzula informacyjna dostępna jest pod linkiem