LOB na Konferencji Pracodawców Regionu Leszczyńskiego

Przedstawiciel naszej firmy wziął udział w Konferencji Pracodawców Regionu Leszczyńskiego, która miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.

Spotkanie miało miejsce 30 stycznia. LOB S.A. reprezentował Kierownik Biura Obsługi Klienta Jacek Giszczyński. W Konferencji wzięli również udział: p. Adam Mytych – wiceprezydent Miasta Leszna, p. Lucjan Rosiak – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna, p. Leszek Kaszuba – wiceprezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Tomasz Wika – dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, p. Krystian Maćkowiak – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej, p. Agnieszka Kociałkowska z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Dualnych i Karier Zawodowych PWSZ w Lesznie oraz dyrektorzy leszczyńskich szkół ponadpodstawowych.

Celem spotkania było omówienie warunków współpracy między pracodawcami a szkołami, której efektem będzie promocja kształcenia zawodowego oraz zachęcenie młodzieży do pracy na naszym lokalnym rynku pracy. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za zaproszenie.