ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno POLSKA
PL | EN

Dotacje UE

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego mechatroniki
precyzyjnej w firmie LOB S.A. w Lesznie.

 

          

 

Informujemy, że Spółka LOB S.A. realizuje projekt rozwojowy współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą:

„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego mechatroniki precyzyjnej”.

 

Umowa o dofinansowanie Nr POIG.04.05.02-00-007/10-00 projektu w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Instytucja wdrażająca:
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Koszty kwalifikowane projektu: 12 810 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania: 5 124 000,00 PLN – 40% kosztów kwalifikowanych.

Czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2010 r. do 25 czerwca 2015 r.

 

Zapytania ofertowe:

1) Aktualne: brak

 

2) Zakończone:

Zapytanie nr 24: Zakup specjalistycznego programu do implementowania SKD (kontrola dostępu)
 

Zapytanie nr 23: Zakup urządzenia do prototypowania elementów profilowych – zamówienie, dostawa i montaż

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

- załącznik nr 6

- załącznik nr 7

- załącznik nr 8
 

Zapytanie nr 22: Zakup urządzenia do odzyskiwania zużytego oleju.

Zapytanie nr 21: Zakup stanowiska badawczego do montażu elementów prototypowych – zamówienie, dostawa i montaż

 

Zapytanie nr 20: Zakup urządzenia do prototypowania elementów profilowych - zamówienie, dostawa i montaż.   /   [English version] Purchase of Prototyping Machine for Profile elements

- załącznik nr 1   /   Annex no. 1
- załącznik nr 2   /   Annex no. 2
- załącznik nr 3   /   Annex no. 3 
- załącznik nr 4   /   Annex no. 4
- załącznik nr 5   /   Annex no. 5
- załącznik nr 6   /   Annex no. 6
- załącznik nr 7   /   Annex no. 7
- załącznik nr 8   /   Annex no. 8
- załącznik nr 9   /   Annex no. 9
- załącznik nr 10   /   Annex no. 10

Zapytanie nr 19: Zakup "know-how" Badanie techniczne.

Zapytanie nr 18: Kompletne stanowisko badawcze cykli.

Zapytanie nr 17: Projekt oprzyrządowania pomocniczego do wykonania krótkich serii (W dniu 24.10.2013r. nastąpiła aktualizacja treści zapytania ofertowego nr 17).

Zapytanie nr 16: Oprzyrządowanie do prototypowania. Oprzyrządowanie do wykonania krótkich serii - Zakres 4.

Zapytanie nr 15: Oprzyrządowanie do prototypowania. Oprzyrządowanie do wykonania krótkich serii - Zakres 3.

Zapytanie nr 14: Oprzyrządowanie do prototypowania. Oprzyrządowanie do wykonania krótkich serii - Zakres 2.

Zapytanie nr 13: Oprzyrządowanie do prototypowania. Oprzyrządowanie do wykonania krótkich serii - Zakres 1.

Zapytanie nr 12: Stanowisko badań elektroniki.

Zapytanie nr 11: Szlifierko-polerka do aluminium

Zapytanie nr 10: Zakup know-how – projekt oprzyrządowania pomocniczego do prototypowania + Zakup know-how analizy techniczne, projektu konstrukcji wyrobu – zamówienie i realizacja.

Zapytanie nr 9: Drążarka drutowa, zakup i dostawa. [AKTUALIZACJA]

Zapytanie nr 8: Zakup urządzenia do prototypowania elementów profilowych - zamówienie, dostawa i montaż.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

Zapytanie nr 7: Urządzenie do eloksalacji

Zapytanie nr 6: Zakup sprzętu badawczego w postaci centrum CNC, zamówienie i dostawa

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

Zapytanie nr 5: Zakup zgrzewarki do czół zamków – zamówienie, dostawa i montaż

Zapytanie nr 4: Zakup Know - How - analizy techniczne, projekt konstrukcji wyrobu - zamówienie i realizacja ANULOWANO

Zapytanie nr 3: Zakup Know - How, Projekt elektroniki, zakup i realizacja

Zapytanie nr 2: Stanowisko do prac konstruktorskich i projektowych

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

Zapytanie nr 1: Komora solna

 

 


Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość na tej stronie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i sposobu przetwarzania danych osobowych, odwiedź nasze centrum prywatności [OK]